Kronika

„KRONIKA”

- jest to mniej lub bardziej udana próba spisania w formie krótkich, jednostronicowych, notatek opisujących ważne dla naszego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy wydarzenia. Są tu przede wszystkim relacje z naszej działalności statutowej ale także krótkie zapisy z najważniejszych chwil codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia.
Do większości notatek zostały dołączone  niewielkie galerie fotograficzne, które pozwalają bliżej zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia.

Umieszczone wizerunki osób oraz podawanie ich imion i nazwisk nie były uzgadniane z zainteresowanymi, dlatego też w sprawie jakichkolwiek sprostowań czy zauważonych błędów proszę o kontakt e-mailowy na adres: skozyrozwoj@wp.pl.

stowarzyszenie km

Możliwość komentowania jest wyłączona.