Wpis sądowy

Sygnatura sprawy:BB.VIII NS-REJ.KRS/5/1/8
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

Sąd RejonowyDnia:02.04.2001

dla podmiotu: „STOWARZYSZENIE NA RZECZ RZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY”

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Informuje, że w sprawie dokonano wpisu

Do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pod numerem KRS: 0000005037
Data dokonania wpisu: 02.04.2001
Numer wpisu w pozycji rejestru: 1

Pieczątka sądu i podpis

Możliwość komentowania jest wyłączona.