Wniosek

Kozy 2000-12-12

Komitet Założycielski Stowarzyszenia
„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy”
w Kozach
ul.

Sąd Wojewódzki
I Wydział Cywilny
Sekcja Rejestrowa
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała.

Wnioskodawca: Komitet Założycielski Stowarzyszenia
„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy”
z siedzibą w Kozach, ul.

w składzie:
1. Bogusław Nycz
2. Leszek Szlosek
3. Jan Hołowka
4. Roman Bednarczyk

WNIOSEK

o wpisanie stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.

Działając na podstawie art. 8 i 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami)
Wnosi o:
Wpisanie wskazanego wyżej stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeńUZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy”, na którym zebrani podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 1 o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy”.
2. Uchwała Nr 2 o uchwaleniu statutu stowarzyszenia.
3. Uchwała Nr 3 o wyborze komitetu założycielskiego.
4. Uchwała Nr 4 o upoważnieniu członków komitetu założycielskiego do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

Komitet Założycielski
Podpisy Komitetu Założycielskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.